Obchodní podmínky

 

Obchodné podmienky nákupu v elektronickom obchode iMobily.eu

Obchod je platcom DPH a všetky ceny su vrátane DPH 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, Odbor výkonu dohľadu, tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 622 45 47, ke@soi.sk.

Tieto „Obchodné podmienky“ upravujú práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúceho iMobily.eu s.r.o, Slobody 6 ,04011 Košice ,ičo: 51139120 , DIČ: 2120602363 , IČ DPH: SK2120602363  , pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Uzatváranie zmlúv na diaľku na internetovej stránke http://www.imobily.eu/, môžu uskutočniť fyzické osoby v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Obchodné podmienky iMobily.eu s.r.o., Slobody 6 ,04011 Košice.
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  42384/V-Zbl;  e-mail: info@imobily.eu ; kontakt: +421 949 811 036.1.  Spôsob vykonania nákupu:

Použite formulár pre výber parametrov konkrétneho druhu tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

2.  Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickú objednávku, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať jednoznačnú a korektnú identifikáciu kupujúceho uvedením mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailového kontaktu (ak tento nie je totožný s e-mailovým kontaktom uvedeným pri objednávke). Elektronícku objednávku je potrebné potvrdiť tlačidlom "objednávka s povinnosťou platby", čím odošlete Vašu objednávku.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom podľa nižšie uvedeného postupu (bod číslo „6. Stornovanie objednávky“).
Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku emailom alebo telefonicky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

3.  Trvanie zmluvy

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvným stranám z nej vyplývajúcich.

4.  Dodanie tovaru

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade zdržania dodania tovaru bude kupujúci okamžite predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky informovaný o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky  vyberie osobný odber, tovar si prevezme osobne na prevádzke. Prevádzka kupujúceho informuje o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Českej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.
 

 • 0,00 Kč Kurier / převod na účet
 • 180,00 Kč Kurier / platba při převzetí


4.1 Zákazník je povinný

 • po prevzatí tovaru kurierom skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade neúplnosti alebo chybného vypracovania produktu kontaktovať našu spoločnosť.


4.2 Zákazník je povinný

 • pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby skontrolovať úplnosť a neporušenosť zásielky a v prípade neúplnosti a/alebo poškodenia zásielky toto uviesť do prepravného listu alebo zápisu o škode, resp. v tomto prípade má zákazník právo odmietnuť prevzatie takejto zásielky.


KEDY KURIÉR TOVAR DORUČÍ - MY NEOVPLYVNÍME, ani mu nevieme dať informáciu, aby Vás pred doručením kontaktoval. V prípade nedoručenia zásielky v dobe 2 dní od vybavenia objednávky, nás prosím informujte telefonicky alebo emailom.

5.  Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky uvedeného na webovom sídle predávajúceho. Ceny sú platné od 20.04.2016. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" - takáto ponuka platí len do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétne služby.

6.  Stornovanie objednávky

Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní podľa spôsobu akým objednávku hradil  (pri prevode je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ nebude po dohode dohodnutý iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

7.  Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Pričom platba za tovar alebo služby bude realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad z elektronickej registračnej pokladnice, prípadne faktúru, ktoré pošle kupujúcemu e-mailom, poštou, spolu so zaslaným tovarom (prostredníctvom prepravnej služby).

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi zásielkového obchodu www.imobily.eu a to:

 1. Úhradou vopred na bankový účet.
  • V tomto prípade Vám po objednaní tovaru pošleme info mail, sumu uhradíte v prospech nášho účtu. Po prijatí platby Vám tovar bude odoslaný kuriérom bez dobierky.
 2. Úhrada dobierkou.
  • Po objednaní Vám bude tovar odoslaný ihneď a zaplatíte ho na dobierku kuriérovi.

 Dodacie podmienky
Dodacia lehota je 72 hodín, resp. podľa prevádzkových možností predajcu nie však dlhšia ako 30 dní. Podrobnosti sú uvedené v záložke „Doručenie tovaru“.

 

8. Registrácia kupujúceho pri nákupe tovaru

Zaregistrovaním sa na webovej stránke http://www.imobily.eu/, udeľuje registrovaný predávajúcemu, ktorým je iMobily.eu s.r.o., Slobody 6 ,04011 Košice ., ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky http://www.imobily.eu/, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla, faxové číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie na internetovom obchode http://www.imobily.eu/.

Tento súhlas je zo strany registrovaného udelený prevádzkovateľovi – predávajúcemu po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu iMobily.eu s.r.o., Slobody 6 ,04011 Košice, alebo zaslaním emailu na info@imobily.eu , pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

9.Registrácia kupujúceho k zasielaniu marketingových informácií

Zaregistrovaním sa k odberu marketingových informácií na webovej stránke http://www.imobily.eu/, udeľuje registrovaný spoločnosti iMobily.eu s.r.o., Slobody 6 ,04011 Košice, ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky http://www.imobily.eu/, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom zasielania  marketingových materiálov poštou, e-mailom alebo sms a s ich zasielaním súhlasí. Tento súhlas spotrebiteľ udeľuje prevádzkovateľovi  po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu iMobily.eu s.r.o., Slobody 6 ,04011 Košice, alebo zaslaním emailu na info@imobily.eu , pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.


10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)
 

 

 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má nakupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@imobily.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
   
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

 

11.Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Príloha č.1
podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: iMobily.eu s.r.o., Hažin 177 , 07234 Hažin , alebo zaslaním emailu na info@imobily.eu , mobil: +421 949 811 036. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám poskytli prostredníctvom týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú nižšie alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu:

iMobily.eu s.r.o , Post Box  , Zalužice 121, 072 34 Zalužice, SR

PRÍLOHA Č. 2
k zákonu č. 102/2014 Z. z.,

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr1.pdf