Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě uplatnění reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat níže uvedenou adresu kopii dokladu o koupi reklamovaný přístroj společně s podepsaným a vyplněným popisom závady. Doporučujeme poslat poštou s minimální úložní dobou 7 dní na adresu:

Adresa pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie:

iMobily , Post Box  , Zalužice 121, 072 34 Zalužice, SR

U produktov značky Apple je pred odoslaním na reklamáciu potrebné vypnúť službu nájsť môj iphone v icloude vid návod :

, bez vypnutia danej služby , nieje možná reklamácia , je to podmienka firmy apple .

 

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Vyřizování reklamací se řídí o zákoníkem a záručními podmínkami konkrétního zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození a poslat nám ho do mailu: info@imobily.eu. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené užíváním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Záruka se ruší ihned pokud z zboží byla odstraněna záruční plomba. Případně je poškozena neautorizovaným zásahem.

Reklamační formulář Formulář k odstoupení od smlouvy