Reklamace a odstoupení od smlouvy

Adresa pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie:

iMobily.eu s.r.o , Post Box  , Zalužice 121, 072 34 Zalužice, SR

Reklamacie: Poprosime poslať kompletné balenie s dokladom o kúpe a dopisom , kde bude popísana závada zariadenia a spiatočná adresa . 

Odstúpenie od zmluvy : Poprosime poslať kompletné balenie  , priložiť original faktúru so žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

U produktov značky Apple je pred odoslaním na reklamáciu potrebné vypnúť službu nájsť môj iphone v icloude , bez vypnutia danej služby , nieje možná reklamácia , je to podmienka firmy apple . 

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vybavovanie reklamácií sa riadi o zákonníkom a záručnými podmienkami konkrétneho tovaru.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a poslať nám ho do mailu : info@imobily.eu.  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej častí) spôsobené užívaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa ruší ihneď v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba. Prípadne je poškodená neautorizovaným zásahom.