Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě uplatnění reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na níže uvedenou adresu kopii dokladu o koupi reklamovaný přístroj společně s podepsaným a vyplněným popisom závady. Doporučujeme poslat poštou s minimální úložní dobou 7 dní na adresu:

Adresát: iMobily

Ulice: Post BOX Zalužice 121

Obec: Zalužice

PSČ: 072 34

Krajina: SK


U zařízení značky Apple je před odosláním na reklamaci NUTNÉ vypnout službu "Najít iPhone / Find my iPhone" a to jeho odebráním ze sluzby iCloud. V případe, že nevíte jak zařízení odebrat, zhlédněte prosím náš krátky návod, případne se řiďte návodem pro odstránení služby na stránce výrobcu.

Pokud službu "Najít iPhone" nedokážete vypnout, Apple u vašeho zařízení NEBUDE MOCI PROVÉST SERVIS. Toto pravidlo výrobce uplatňuje, aby vaše zařízení nemohl předat k servisu bez vašeho svolení někdo jiný. Pokud si nepamatujete svoje Apple ID a heslo, přejděte na stránku iForgot.


Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Vyřizování reklamací se řídí o zákoníkem a záručními podmínkami konkrétního zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození a poslat nám ho do mailu: info@imobily.eu. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené užíváním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Záruka se ruší ihned pokud z zboží byla odstraněna záruční plomba. Případně je poškozena neautorizovaným zásahem.

Reklamační formulář Formulář k odstoupení od smlouvy